Aeres Training Centre Barneveld

Niet van Aeres Training Centre Barneveld?

Informatie

Abonneren op deze blog

Rookvrije schoolMet ingang van 1 januari 2017 willen Aeres MBO Barneveld en Aeres Training Centre een rookvrije opleider zijn. Daarom behoort roken op het terrein* vanaf deze datum tot de verleden tijd. Directie en management hebben hiertoe besloten omdat over een paar jaar volgens de wet bij alle instellingen in Nederland een officieel rookverbod geldt.

De nieuwe maatregel komt niet uit de lucht vallen. Uit cijfers blijkt dat slechts 6% van de mbo’s in Nederland een rookvrij schoolplein heeft. Omdat wij als ‘dieren’school een verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van onze medewerkers, studenten èn dieren willen we niet langer wachten met het invoeren van de ‘rookvrije school’-maatregel. Nu liggen er sigarettenpeuken overal verspreid op de paden, terrassen en in de dierverblijven. Behalve dat het rommelig oogt zijn de peuken vooral schadelijk voor de dieren op ons terrein

(*met het terrein worden alle gebouwen, pleinen, parkeerterreinen, dierverblijven, braakliggende terreinen en binnentuinen bedoeld).

Het rookverbod is een van de maatregelen die past bij een ‘Eco school’. Aeres MBO Barneveld bereidt zich voor op het verkrijgen van dit label. Een Eco-school heeft aandacht voor mens, dier, gedrag, gezondheid en milieu en ontwikkelt in het kader hiervan diverse activiteiten.

Directie en management Aeres MBO en Aeres Training Centre

16-1-2018 21:21